Home » Archive

Guest Column »

[23 May 2016 | No Comment | Posted by ]
ලිංගිකත්වය – අපි කොතැනද?

භූමි හෙර්න්ද්‍රන් විසිනි.
මැයි මස 17 වන දිනට දී තිබුණු ජ්‍යාත්‍යන්තර සමසෙනෙහස් භීතිකාව හා සංක්‍රාන්ති ලිංගික භීතිකාවට එරෙහි දිනය මුල්කරගෙන මෙම ලිපිය ලිවීමට සිතුවෙමි. සමසෙනෙහස් ප්‍රජාව හා සංක්‍රාන්ති සමාජභාවී පුද්ගලයන්ට සිදුවන හිංසනයන් හා වෙනස්කොට සැලකීම් නිසා ලොව පුරා  ඇති වූ විවිධ කතිකාවන්ගේ ප්‍රතිපලයක් වශයෙන් මෙම දිනය නම් කර ඇත. සෑම වසරකම  මේ වෙනුවෙන් ලොව පුරා මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේද යම් යම් වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක වන අතර මෙවර ලොව සමානාත්මතාවය හා වෙනස්කොට සැලකීමට එරෙහිව කටයුතු කරන ශ්‍රී ලංකාවේ …

Guest Column »

[23 Mar 2016 | No Comment | Posted by ]
Giving up Sinhala identity and proudly embracing Ponnayā as a self-identity

What does it mean exactly to give up an ethnic identity? Is it possible to erase one’s ethnic identity? Though, it may not be possible to erase one’s ethnic roots, giving up identity could be usually a political decision and a political statement. Furthermore one does not have a singular identity, but multiple identities, all of which are socially constructed. It is easier to define ourselves within frameworks of these existing identities; especially within identities …

News & Information »

[18 Mar 2016 | No Comment | Posted by ]
V Day 2016: Tenderness

V Day 2016: Tenderness is based on interviews and discussions with people from around Sri Lanka on gender based and intimate partner violence. This year’s collection of performance pieces are stories that people hardly discuss, because sometimes it’s just too difficult to tell anyone. Who would believe them? But if we listen, people always find a way to tell those stories. To feel the catharsis of the narrative, where in the retelling of the story …

News & Information »

[9 Mar 2016 | No Comment | Posted by ]
An Open Letter to The Honourable Minister of Education

9th March 2016
Sir,
This letter comes to you from Positive Hopes Alliance; an organization comprising of people living with HIV, The National Union of Sea Farers in Sri Lanka; a union that works tirelessly to prevent HIV among the seafaring community of this country, The Youth Advocacy Network Sri Lanka; young people that advocate for sexual and reproductive health and rights, and The Grassrooted Trust that works on Comprehensive Sexuality and Relationship Education and HIV prevention, …

News & Information »

[8 Mar 2016 | No Comment | Posted by ]
Statement by the National Child Protection Authority and the Human Right’s Commission on the Kuliyapitiya Debacle

NCPA/IMU/NEWS/2016/05(S)
NEWS RELEASE
The Human Rights Commission and National Child Protection Authority have considered the right to education of the 5 year old child who has applied for admission to the Sambodhi Primary School at Ilukhena in Kuliyapitiya and urgently call the attention of relevant authorities and members of the general public to the following matters:

It is the clear duty of the Government to recognize the right to education of the 5 year old child who applied …

Guest Column »

[7 Mar 2016 | No Comment | Posted by ]
එච්අයිවී භීතිය : අකිල විරාජ් නූගතුන්අතර අලි නූගතෙක්

අහෝ දෙවියනි! ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපනය සහ සංස්කෘතිය බාර දී තිබෙන ඇමැත්තාගේ නූගත්කම, අඥානකම සහ මහන්ත්තකම!!
මවකට එච්අයිවී වයිරසය අසාදනය වී ඇත්නම් එම මවගෙන් දරුවා ඉවත් කර පරිවාස බාරයට දිය යුතු යැයි ද එසේ නොකරන්නේ නම් අධිකරණයට හෝ ගොස් එම දරුවා මවගෙන් ඉවත් කරන්නේ යැයි ද සසරිබර ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපානය බාර ඇමැතියා වූ අකිල විරාජ් විසින් ප්‍රකාශ කර තිබේ.
මෙයින් පෙනෙන්නේ එච්.අයි.වී සමග ජීවත් වීම හෝ ඒ සදහා ඇති නූතන ප්‍රතිකාර  ගැන පමණක් නොව නූතන මානවවාදී සමාජයන්හි මෙවැනි …

Guest Column »

[5 Mar 2016 | No Comment | Posted by ]
සිංහලකම අත හැරීම සහ බෞද්ධ පොන්නයකු වීමේ ආඩම්බරය

The title of the article is ‘Giving up Sinhala identity and pride of being a Ponnaya’. It attempts to deconstruct the Sinhala-Buddhist identity and advocates for a Ponna-Buddhist identity. Ponnaya is derogatory term for feminine men and homosexuals in general. However it is also used in the context of hate speech.
In this article, drawing from use of hate speech in the context of social media, I interpret Ponnaya as somebody who criticizes the hegemony in …

News & Information »

[26 Jan 2016 | No Comment | Posted by ]
Urgent Need for Comprehensive Age-Appropriate Relationship Education – Ministry of Health and Ministry of Education, are you listening?

26th January 2016
On the 21st of January 2016 the Daily News published ‘Wariyapola Hit by HIV’ – a news report outlining that “The Kurunegala district has the second largest number of HIV infected cases among all districts in the country and of them, the majority has been reported from Wariyapola.” The article was apparently the result of an Awareness Programme conducted by consultant Aruna Shantha Ratnamalala of the Wariyapola MOH Office at the Minuwangoda Bodhirukkarama …

Guest Column »

[26 Jan 2016 | No Comment | Posted by ]
DID WE REALLY ACHIEVE “SOCIAL DEVELOPMENT” WITHOUT A SOCIAL WORK SYSTEM?

 
Sajeeva Samaranayake, Attorney at Law

A respected academic has recently repeated the middle class mantra about “social development” in Sri Lanka in the following terms:
“Sri Lanka’s high level of social development enabled the country to stand out in the region in terms of many social indicators despite a very low per capita of GDP.”
Underpinning our social crisis is the absence of a culture of helping each other. Such a culture leads in organized societies to a …

Guest Column »

[7 Dec 2015 | No Comment | Posted by ]
ලෝක ඒඩ්ස් දිනයෙන් සතියට පසු…

පසුගිය නොවැම්බර් 20 වන දින බංග්ලාදේශයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණු ආසියානු ශාන්තිකර කළාපීය ඒඩ්ස් පිළිබද සමුළුව (ICAAP) , ලෝක ඒඩ්ස් දිනය අත ලග තිබියෙදී දින රහිතව කල් දමනු ලැබීය. ඒ පිළිබද කිසිදු නිල තොරතුරක් අපට දවමත් දැනගන්නට ලැබී නොමැත. කෙසේ වුවත් මෙම සමුළුව සදහා වියදම් කළ මුදල් ප්‍රමාණය අති මහත්ය. ජාත්‍යන්තර වශයෙන් මෙවැනි සමුළුවක් පැවැත්වීම අත්දැකීම් බෙහා හදා ගැනීමට කදිම අවස්ථාවකි. නමුත් බෙදා හදා ගැනෙන තොරතුරු සහ අත්දැකීම් නැවත සිය රට බලා ගෙන එන්නේ අතලොස්සකි. …