Home » Archive

The Tuesday Column »

[20 Nov 2015 | No Comment | Posted by ]
ජය වේවා!

රටක නීතිය, එම රටෙහි සියලු වාසීන්ට එක හා සමානව සැලකිය යුතු බව කවුරුත් දන්නා කරුණකි. නමුත්, එම නීතියම ඇතැම් පුද්ගල කොට්ඨාශයන් අපරාධ කරුවන් ලෙස බව දන්නේ අතලොස්සකි. පුද්ගලයන්ගේ  ලිංගික දිශානතිය හා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මත සිදුවන කොන් කිරීම නිසා ඔවුන්ට  සෞඛ්‍යය සේවා ලබා ගැනීමට මෙන්ම රැකියාවක් හෝ නිවාසයක් ලබා ගැනීමට කෙතරම් අපහසු දැයි බොහෝ දෙන දන්නේ නැත.  මානව හිමිකම් විශ්වීය දායාදයක් වන අතර මෙලොව කුමන  මුල්ලක ඉපදුනද ඔවුන්ට එම මානව හිමිකම් කිසිදුවෙනස් කමකින් තොරව භුක්ති …

Headline, News & Information »

[6 Nov 2015 | No Comment | Posted by ]
V Day වලාකුළෙන්  மேகத்திலிருந்து

Have you ever shared a naked picture?
Do we do that in Sri Lanka?
Must be only in Colombo, no?
Join Grassrooted as we perform V Day – වලාකුළෙන්  மேகத்திலிருந்து, (From The Cloud) where we explore the motivations and angst around cyber exploitation and violence. Listen to parents, educators, perpetrators and victims, and also those on the outside looking in who are trying to make sense of this phenomena that our young people, and some not so young, …

Guest Column »

[25 Sep 2015 | No Comment | Posted by ]
Pro-Choice is Pro-Life.

I was 17 when I became pregnant, the sex wasn’t consensual. Nothing in life will prepare you for the panic that will come over you when you see two lines that come up on a piece of paper soaked in your own urine. You’re always in denial when it comes to the first positive pregnancy test and after you have peed on six more pieces of paper the awful reality hits you, and it hits …

Featured, Guest Column »

[24 Sep 2015 | No Comment | Posted by ]
In the meantime, be outraged.

By Uda Deshapriya
Rape is an intrusion. Your body, your home, gets intruded while you just scream in your head.  When it’s over, it makes you want to have a shower as soon as possible, wear ankle length pajamas, curl up under the blanket and sleep. It is not pleasant. It makes you very angry. It happens to all of us. Men, women and children. The mothers, brothers, law students and the people you can’t believe …

Guest Column, News & Information »

[7 Sep 2015 | No Comment | Posted by ]
“I’m Three and a half years old!”

Of the thousands of photos taken of our little munchkin over the past years, why did I choose this one for my update on BLIP…? (NB – mind you, this was the ONLYaspect of the previous version of the article that was commended!). So why this photo? For many reasons – for just how happy and joyful he looks in it; for the complete freedom and liberation it represents, away from stereotypical ‘gender markings’; the fact that …

The Tuesday Column »

[19 Aug 2015 | No Comment | Posted by ]
අද කොතැනද කත…

ලොව බොහෝ සුන්දර දේවල් අප සමාජය විසින් සමානකොට ඇත්තේ කාන්තාවටය. උදාහරණයක් වශයෙන් මේ මහා පොලොව, පොහෝදා පායන පුරහඳ හා සොබාදහමේ තුරුලතා ඇලදොළ ගංගා මහා සමුදුර උදාහරණ වශයෙන් ඉදිරිපත් කල හැකි අතර ලොව ප්‍රකට කලාකරුවන් කාන්තාව දුටුවේ ඉතා අනර්ඝ කළා අංගයක් නැතිනම් කලා නිර්මාණයක් ලෙසිනි. එපමණක් නොව ලොව පහළ වූ  ඇතැම් මහා දාර්ශනිකන් සහ ශාස්තෘ වරුන් පවා කාන්තාව හට ඉතා උසස් ස්ථානයක් ලබාදී ඇත. නිදසුනක් වශයෙන් බුදු රජාණන්වහන්සේ විසින් දෙවන බුදුන් ලෙස අම්මා හඳුන්වා දීම පෙන්වා …

News & Information »

[21 May 2015 | One Comment | Posted by ]
Today Vithiya Sivaloganadan: Who’s next?

The title of this post is the title of a poem written by Shamila Daluwatta, a vocal activist for the rights of women and girls in Sri Lanka. The horrific news from the North of another gang rape in just three months, has forced us once again to review who we are as a people. The gang rape in Mannar in March was contested, the evidence was questioned, even by rights activists in Colombo, perhaps seeking …

Featured »

[6 May 2015 | No Comment | Posted by ]
V Day 2015: Our Stories – Reviews

The overall response from those who witnessed V Day this year was that it was even better than last year. Stronger performances, improved writing, and overall bums on seats that both moved and didn’t move depending on the mood. We sold well over 300 tickets this year, in addition to those we gave away to partners and invitees. And while not everyone managed to stomach what was on offer, the freedom that comes with a Censor Board …

Featured »

[19 Mar 2015 | No Comment | Posted by ]
V Day 2015: Our Stories – Always Real. Always Closer Than You Think.

This year too, our V Day production promises to push the boundaries and bring the violence and humiliation we face as women and girls right to your doorstep. The Colombo production on 31st March 2015 @ Barefoot Cafe will be predominantly in English, interspersed with Sinhala and Tamil performances by some of Colombo’s leading actors on stage. In August Grassrooted for the first time takes V Day on the road to Kandy, and then later …

News & Information »

[11 Feb 2015 | No Comment | Posted by ]
Asia-Pacific Health Groups Raise concerns over intellectual property and investment provisions in RCEP negotiations

Call on RCEP countries to protect public health and access to medicines as 7th Round of  negotiations gets underway in Thailand this week.
Bangkok, 9 February 2015 –
As negotiators from 16 countries in the Asia-Pacific region, including all ASEAN countries, China and India, meet in Thailand this week for the 7th round of negotiations of the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP), groups fighting for access to affordable health care for all see their hopes threatened …